“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ/การเชิญประชุมสมัยสามัญ/ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
2 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
5 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
6 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
7 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
8 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
9 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
10 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
11 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565
12 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565
13 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
14 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
15 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
16 ประกาศฯ วันนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
17 หนังสือฯ เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
18 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
19 ประกาศฯ กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
20 หนังสือฯ เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
21 หนังสือฯ ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

แชร์ให้เพื่อน: