วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

22 ตุลาคม 2563

อ่าน 11 ครั้ง

โภชนาการต้านโรคโควิด19

2 ตุลาคม 2563

อ่าน 9 ครั้ง