วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักราชการ10ประการ

27 มีนาคม 2562

อ่าน 245 ครั้ง

กิจกรรมย่ายาสมุนไพรบำบัด

6 มีนาคม 2562

อ่าน 242 ครั้ง

วันมาฆบูชา19กุมภาพันธ์2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 159 ครั้ง