วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ต.ค.62-มี.ค.63)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ต.ค.62-มี.ค.63)

แชร์ให้เพื่อน: