วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์: 053-331-904

อีเมล: contact@sankamphaeng.go.th, sankamphaeng_t@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง