“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์: 053-331-904
โทรสาร: 053-332661

อีเมล: contact@sankamphaeng.go.th, sankamphaeng_t@hotmail.com,

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณกลาง : saraban@sankamphaeng.go.th

อีกช่องทาง เพื่อติดต่อสอบถามทางสื่อออนไลน์ FACE BOOK แฟนเพจ: เทศบาลตำบลสันกำแพง ทั้งนี้ กดถูกใจ แล้วสามารถโต้ตอบกล่องข้อความกับเราได้ และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ตลอด 24ชม

https://www.facebook.com/SankamphaengMunic

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง