“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมาย นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานการประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/...

อ่าน 12 ครั้ง

ร่วมชมบรรยากาศถนนคนเดินสันกำแพ

ชม ช็อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องปั้น งานไม้ ของฝาก ผ้าเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงาน ในราคามิตรภาพ สัมผัสวิธีชีวิตและความหลากหลายของชาวล้านนา ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ ข่วงสันกำแพง-สถานีอนามัยตำบลสั...

อ่าน 10 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์


ดูวิดีโอทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<