วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนคนเดินสันกำแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม เพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

อ่าน 0 ครั้ง

จัดกิจกรรมKICK OFF "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย"

เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรมKICK OFF  "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย"  ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคที่มาจากยุงด้วยการกำจัดลูกน...

อ่าน 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง ทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ...

อ่าน 11 ครั้ง

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า บ้านสันเหนือ

วันที่ 13เมษายน2563 Knock on the door บ้านสันเหนือ หมู่ที่6 ต.สันกำแพง นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เจ้าหน้าที่อสม เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดโรงธรรมสามัคคี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ใ...

อ่าน 72 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

เว็บบอร์ด

สถานที่สำคัญในตำบล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ