“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

- ตรวจสอบความเรียบร้อย ป้ายไตรวิชั่น บริเวณสี่แยกป่าไผ่ - ตรวจโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบวกช้างนั่ง บ้านคำซาว หมู่ 4 ...

อ่าน 0 ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (หลักสูตร 70 ชั่วโมง)

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (หลักสูตร 70 ชั่วโมง) - หัวข้อการอบรมในวันที่ 4 ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบขับถ่าย โดย วิทยากรกลุ่มจากสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง และ รพ.สต.ในพื้...

อ่าน 0 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<