“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

"ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"

24 ม.ค. 2566 เวลา 15.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดสันกำแพง เพื่อส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่งผลต่อการสน...

อ่าน 0 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

การศึกษานอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้เด็กและเยาวชน 20 มกราคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้กองการศึกษาจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรี...

อ่าน 5 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดจอกแหน่ในบริเวณหนองน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ที่วัดศรีบุญเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดจอกแหน่ในบริเวณหนองน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ที่วัดศรีบุญเรือง หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ...

อ่าน 18 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<