“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

ขับเคลื่อนงานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี

ขับเคลื่อนงานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี เทศบาลตำบลสันกำแพงภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิ ...

อ่าน 5 ครั้ง

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง...

อ่าน 13 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<