วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

อบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความตื่นตัว พัฒนาความรู้ ทักษะ และ...

อ่าน 8 ครั้ง

อบรมให้ความรู้เรื่อง "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง"ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕"ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรศไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖...

อ่าน 104 ครั้ง

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดย นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การบูรณาการประสานแผนพัฒนาในะดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อ...

อ่าน 10 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรี และนายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างข่วงสันกำแพง โดยได้คำนึงถึงการดูแลรักษาความสะอาด และสิ่งปฏิกูล ลำ...

อ่าน 27 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

เว็บบอร์ด

สถานที่สำคัญในตำบล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ