วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า บ้านสันเหนือ

วันที่ 13เมษายน2563 Knock on the door บ้านสันเหนือ หมู่ที่6 ต.สันกำแพง นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เจ้าหน้าที่อสม เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดโรงธรรมสามัคคี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ใ...

อ่าน 42 ครั้ง

มอบใบประกาศให้กับโรงงาน เอกชน ช่วยเหลือตัดเย็บหน้ากากอนามัย

(24เมษายน2563)ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เทศบาลตำบลสันกำแพงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID19)โดยให้เชิญชวนประชาชนในชุมชน รวมทั้งองค์ก...

อ่าน 47 ครั้ง

มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 4-5 ตำบลทรายมูล

#covid19 Knock on the door วันที่8เมษายน2563 ในหมู่ที่4-5 ต.ทรายมูล  นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง  สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่อสม มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามโครงการผลิ...

อ่าน 46 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

เว็บบอร์ด

สถานที่สำคัญในตำบล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ