วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา โดยนางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เปิดเผยว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร เพื่อนำความรู้...

อ่าน 18 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้อง...

อ่าน 22 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

เว็บบอร์ด

สถานที่สำคัญในตำบล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ