“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรี
065-2412957

นายชาครีย์ ขัติรัตน์

รองนายกเทศมนตรี
065-241-2004

นายศราวุธ ธิวรรณ์

รองนายกเทศมนตรี
065-242-2005

นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง

เลขานุการนายกเทศมนตรี
065-242-2102


แชร์ให้เพื่อน: