“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงมอบหมาย ให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงมอบหมาย ให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองช่าง ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ 1. โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ(overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสันใต้-บ้านน้อย หมู่ที่8,9 ต.สันกำแพ...

อ่าน 6 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

โดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศู...

อ่าน 22 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ต้อนรับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อต้อนรับ นางสาวพิชชาพร สังวาลย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์ กองสำนักปลัดทต.สันกำเพง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อต้อนรับ นางสาวพิชชาพร สังวาลย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งงาน...

อ่าน 9 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรตำบลสันกำแพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง(กลุ่มรักษ์ถิ่นสันกำแพง) ได้มอบถุงยังชีพดังกล่าว ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรตำบลสันกำแพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง(กลุ่มรักษ์ถิ่นสันกำแพง) ได้มอบถุงยังชีพดังกล่าว ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นที่เรียบร้อย ...

อ่าน 6 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางบริเวณถนนสาธารณะที่รวมพร ซอย7 หมู่ 9 บ้านสันใต้

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางบริเวณถนนสาธารณะที่รวมพร ซอย7 หมู่ 9 บ้านสันใต้...

อ่าน 15 ครั้ง