“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานโครงการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนา​มกีฬาสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานโครงการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาสันกำแพงคันธาอนุสรณ์...

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมาย นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานการประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/...

อ่าน 23 ครั้ง