“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

"ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"

24 ม.ค. 2566 เวลา 15.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดสันกำแพง เพื่อส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ทำให้ตลาดมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่งผลต่อการสน...

อ่าน 0 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

การศึกษานอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้เด็กและเยาวชน 20 มกราคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้กองการศึกษาจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถานศึกษาโรงเรี...

อ่าน 5 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดจอกแหน่ในบริเวณหนองน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ที่วัดศรีบุญเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดจอกแหน่ในบริเวณหนองน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ที่วัดศรีบุญเรือง หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ...

อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีเด็กนับหมื่นร่วมงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 เป็นต้นไป วันที่ 14 ม.ค. ซึ่งเป็น”วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ที่ลานสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงาน”วันเด็กแห่งชาติ “ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้บริหาร สท.ทั้ง 2 เขต ผู้นำ 22 ชุมชน พร้อ...

อ่าน 16 ครั้ง

"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2566" ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสันกำแพง

ทุ่มเทเพราะอยากให้มานะ เตรียมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2566" ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสันกำแพง ...

อ่าน 14 ครั้ง