วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง

ประธานสภา

นายสมชาย โมราเลิศ

รองประธานสภา

เขต 1

นายเจิดศักดิ์ ตันติยากร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมศักดิ์ อร่ามเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

จ่าสิบเอกประเสริฐ คำเตือนคำเตือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนันต์ สุคันธรส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประหยัด เปรมธนากุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางณัฐรดา มณีจักร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมชาย โมราเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสุภาพ สุริยะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอนันต์ ยุติธรรม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเล็ก ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: