วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แชร์ให้เพื่อน: