วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

ผู้รับผิดชอบและลดขั้นตอนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในเขตเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ผู้รับผิดชอบและลดขั้นตอนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญในเขตเทศบาล

แชร์ให้เพื่อน: