วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีต้นโจีก(คำซาว)

  • 5 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 13 ครั้ง

เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจในการจำหน่ายสินค้าประเภทหัตถกรรมและภูมิปัญญา รวมถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเครือข่ายชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น ปักผ้าฝ้ายแบบท้องถิ่นสันกำแพง งานประดิษฐ์เศษวัสดุจากผ้า ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้เครือข่ายรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: