วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

กาดจาวเขิน

  • 15 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 98 ครั้ง

ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ กับชุมชนท้องถิ่น
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง และชุมชนสันก้างปลา เชิญชมกาดยามเช้าของชุมชนไทเขินบ้านสันก้างปลา โดย #กาดยามเช้า จะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.00 น.เป็นต้นไป
-จำหน่ายสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ -อาหารอร่อยแบบพื้นเมืองที่หาทานยาก
- ขนมหวานโบราณ
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
-ของใช้ของตกแต่งบ้าน
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเยือนอำเภอสันกำแพง เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์มาจ่ายกาดยามเช้าที่ ชุมชนสันก้างปลาและสัมผัสกับบรรยากาศการแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยกัน

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: