“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

กาดจาวเขิน

  • 15 ธันวาคม 2564
  • อ่าน 1,650 ครั้ง

ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ กับชุมชนท้องถิ่น
เทศมนตรีตำบลสันกำแพง และชุมชนสันก้างปลา เชิญชมกาดยามเช้าของชุมชนไทเขินบ้านสันก้างปลา โดย #กาดยามเช้า จะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.00 น.เป็นต้นไป
-จำหน่ายสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ -อาหารอร่อยแบบพื้นเมืองที่หาทานยาก
- ขนมหวานโบราณ
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
-รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
-ของใช้ของตกแต่งบ้าน
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเยือนอำเภอสันกำแพง เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์มาจ่ายกาดยามเช้าที่ ชุมชนสันก้างปลาและสัมผัสกับบรรยากาศการแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยกัน

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: