“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย. กันสุนัขกัด

  • 5 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดทำโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565"
ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย. กันสุนัขกัด"
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฯ มีความรู้และตระหนักในการควบคุมป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: