“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรม "วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565"

  • 12 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 33 ครั้ง

12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสันกำแพง ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรม "วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565" บริเวณด้านหน้ามุข อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยนำร่องปลูกต้นอินทนิลน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ บ้านสันโค้งใหม่ (สนามหญ้าด้านหลังโรงเรียนวัดสันโค้ง)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: