“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงมอบหมาย ให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองช่าง

  • 6 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 6 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงมอบหมาย ให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองช่าง ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ(overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสันใต้-บ้านน้อย หมู่ที่8,9 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่น (ข้างบ้านผอ.จุมพล) บ้านเหล่าหมู่ที่3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
3. โครงการทำถนนลาดยาง หมู่บ้านขวัญเวียง บ้านน้อย หมู่ที่11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (หลังบริเวณศาลากลางบ้านตั้งแต่หูช้าง ค.ส.ล.ขึ้นไปทางด้านเหนือน้ำ) บ้านสันไร่ หมู่ที่10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: