วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

เผยแพร่การเข้างานและส่งมอบงาน

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  • 30 พฤศจิกายน 2560
  • อ่าน 240 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2561 วันที่ทำสัญญา 30/11/2560
2 สัญญาจ้าง 2/2561 วันที่ทำสัญญา 01/12/2560
3 สัญญาจ้าง 3/2561 วันที่ทำสัญญา 4/12/2560
4 สัญญาจ้าง 4/2561 วันที่ทำสัญญา 19/12/2560
5 สัญญาจ้าง 5/2561 วันที่ทำสัญญา 29/12/2560
6 สัญญาจ้าง 6/2561 วันที่ทำสัญญา 8/1/2561
7 สัญญาจ้าง 7/2561 วันที่ทำสัญญา 8/1/2561
8 สัญญาจ้าง 9/2561 วันที่ทำสัญญา 24/1/2561
9 สัญญาจ้าง 10/2561 วันที่ทำสัญญา 24/1/2561
10 สัญญาจ้าง 11/2561 วันที่ทำสัญญา 31/1/2561
11 สัญญาจ้าง 12/2561 วันที่ทำสัญญา 12/2/2561
12 สัญญาจ้าง 13/2561 วันที่ทำสัญญา 20/2/2561
13 สัญญาจ้าง 14/2561 วันที่ทำสัญญา 20/2/2561
14 สัญญาจ้าง 15/2561 วันที่ทำสัญญา 8/3/2561
15 สัญญาจ้าง 16/2561 วันที่ทำสัญญา 22/3/2561
16 สัญญาจ้าง 17/2561 วันที่ทำสัญญา 22/3/2561
17 สัญญาจ้าง 18/2561 วันที่ทำสัญญา 28/3/2561
18 สัญญาจ้าง 19/2561 วันที่ทำสัญญา 2/4/2561
19 สัญญาจ้าง 20/2561 วันที่ทำสัญญา 5/4/2561
20 สัญญาจ้าง 21/2561 วันที่ทำสัญญา 7/5/2561
21 สัญญาจ้าง 22/2561 วันที่ทำสัญญา 15/5/2561
22 สัญญาจ้าง 23/2561 วันที่ทำสัญญา 6/6/2561
23 สัญญาจ้าง 24/2561 วันที่ทำสัญญา 2/7/2561
24 สัญญาจ้าง 25/2561 วันที่ทำสัญญา 13/7/2561
25 สัญญาจ้าง 26/2561 วันที่ทำสัญญา 19/7/2561
26 สัญญาจ้าง 27/2561 วันที่ทำสัญญา 31/7/2561
27 สัญญาจ้าง 8/2561 วันที่ทำสัญญา 12/1/2561
28 สัญญาจ้าง 28/2561 วันที่ทำสัญญา 31/8/2561
29 สัญญาจ้าง 29/2561 วันที่ทำสัญญา 7/9/2561
30 สัญญาจ้าง 30/2561 วันที่ทำสัญญา 10/9/2561
31 สัญญาจ้าง 31/2561 วันที่ทำสัญญา 14/9/2561
32 สัญญาจ้าง 32/2561 วันที่ทำสัญญา 21/9/2561
33 สัญญาจ้าง 33/2561 วันที่ทำสัญญา 21/9/2561
34 สัญญาจ้าง 34/2561 วันที่ทำสัญญา 21/9/2561

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: