“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(Kick off) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง

  • 17 มกราคม 2566
  • อ่าน 12 ครั้ง

 ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(Kick off) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง และฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมในพื้นที่ จำนวน 60 ตัว ณ วัดสันใต้ หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: