“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน "โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรม 4 ไต" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566

  • 23 มกราคม 2566
  • อ่าน 105 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน
"โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรม 4 ไต"
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
ณ ที่วัดสันก้างปลา
และกาดจาวเขินทุกวันอาทิตย์ ที่ชุมชนสันก้างปลา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น.

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: