“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง500ถุง

  • 12 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 63 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จำนวน 500 ถุง และมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง และเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยอีก จำนวน 6 หลัง ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นำคณะลงพื้นที่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: