“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 - 24.00 น.

  • 18 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 116 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 - 24.00 น.
เนื่องจากการย้ายแนวท่อประปาขนาด 1,000 มม. ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ขั้นพิเศษ)โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง รับน้ำจ่ายมาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ขั้นพิเศษ) ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล
จึงขอให้ท่านทำการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: