“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชุมชน)

  • 17 กันยายน 2566
  • อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชุมชน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารสถานที่ และยึดถือตามจารีตประเพณีปฏิบัติของการปลูกสร้างอาคารใหม่ ณ ที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง (หลังตลาดสันกำแพง) หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: