“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.สันกำแพง มาศึกษาดูงานเรื่องวิธีจัดการขยะครัวเรือน

  • 22 กันยายน 2566
  • อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.สันกำแพง ศึกษาดูงานเรื่องวิธีจัดการขยะครัวเรือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: