“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เทศบาลบวกค้างขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

  • 25 กันยายน 2566
  • อ่าน 178 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จากเทศบาลตำบลบวกค้าง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: