“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นสนง.คกก.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  • 24 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 28 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: