“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ให้การต้อนรับ นางสาวสายวรุณ ศรีจินดาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

  • 15 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง นางสาวชลนิชา จูวารี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ให้การต้อนรับ นางสาวสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ปรึกษาหารือในการเลือกเทศบาลตำบลสันกำแพงเป็นพื้นที่นำร่องโครงการซ่อมเสริมสร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: