“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประชาสัมพันธ์ นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"

  • 3 เมษายน 2567
  • อ่าน 52 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประชาสัมพันธ์

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ 053-331904 ต่อ 104

ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: