“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่และ การพัฒนาแพลตฟอร์ม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ออนไลน์ครบวงจร”

  • 4 เมษายน 2567
  • อ่าน 49 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 อบรม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: