วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้การทำกระดาษสาหมู่บ้านต้นเปา

  • 17 กันยายน 2563
  • อ่าน 37 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 เข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การทำกระดาษสา ณ ศูนย์ผลิตกระดาษสาหมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน และได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของอำเภอสันกำแพง เกิดประสบการณ์ในการทดลองสิ่งต่างๆรอบตัว

นอกจากนี้แล้ว เด็กนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้กลับมาสอนให้กับน้องๆชั้นอนุบาลปีที่2 และ อนุบาลปีที่1 ผ่านผลงานที่ได้ทดลองจากการปฏิบัติจริง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: