วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี2563ครั้งที่30

  • 7 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี2563ครั้งที่30

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี2563ครั้งที่30

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: