วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 10 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 114 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2564 วันที่ทำสัญญา 8/10/2563
2 สัญญาจ้าง 2/2564 วันที่ทำสัญญา 12/10/2563
3 สัญญาจ้าง 3/2564 วันที่ทำสัญญา 28/10/2563
4 สัญญาจ้าง 4/2564 วันที่ทำสัญญา 17/11/2563
5 สัญญาจ้าง 5/2564 วันที่ทำสัญญา 24/11/2563
6 สัญญาจ้าง 6/2564 วันที่ทำสัญญา 30/11/2563
7 สัญญาจ้าง 7/2564 วันที่ทำสัญญา 30/11/2563
8 สัญญาจ้าง 8/2564 วันที่ทำสัญญา 14/12/2563
9 สัญญาจ้าง 9/2564 วันที่ทำสัญญา 18/12/2563
10 สัญญาจ้าง 10/2564 วันที่ทำสัญญา 18/12/2563
11 สัญญาจ้าง 11/2564 วันที่ทำสัญญา 14/01/2564
12 สัญญาจ้าง 12/2564 วันที่ทำสัญญา 14/01/2564
13 สัญญาจ้าง 13/2564 วันที่ทำสัญญา 21/01/2564
14 สัญญาจ้าง 14/2564 วันที่ทำสัญญา 10/02/2564
15 สัญญาจ้าง 15/2564 วันที่ทำสัญญา 25/02/2564
16 สัญญาจ้าง 16/2564 วันที่ทำสัญญา 25/02/2564
17 สัญญาจ้าง 17/2564 วันที่ทำสัญญา 15/03/2564
18 สัญญาจ้าง 18/2564 วันที่ทำสัญญา 22/04/2564
19 สัญญาจ้าง 19/2564 วันที่ทำสัญญา 23/04/2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: