“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 10 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 435 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2564 วันที่ทำสัญญา 8/10/2563
2 สัญญาจ้าง 2/2564 วันที่ทำสัญญา 12/10/2563
3 สัญญาจ้าง 3/2564 วันที่ทำสัญญา 28/10/2563
4 สัญญาจ้าง 4/2564 วันที่ทำสัญญา 17/11/2563
5 สัญญาจ้าง 5/2564 วันที่ทำสัญญา 24/11/2563
6 สัญญาจ้าง 6/2564 วันที่ทำสัญญา 30/11/2563
7 สัญญาจ้าง 7/2564 วันที่ทำสัญญา 30/11/2563
8 สัญญาจ้าง 8/2564 วันที่ทำสัญญา 14/12/2563
9 สัญญาจ้าง 9/2564 วันที่ทำสัญญา 18/12/2563
10 สัญญาจ้าง 10/2564 วันที่ทำสัญญา 18/12/2563
11 สัญญาจ้าง 11/2564 วันที่ทำสัญญา 14/01/2564
12 สัญญาจ้าง 12/2564 วันที่ทำสัญญา 14/01/2564
13 สัญญาจ้าง 13/2564 วันที่ทำสัญญา 21/01/2564
14 สัญญาจ้าง 14/2564 วันที่ทำสัญญา 10/02/2564
15 สัญญาจ้าง 15/2564 วันที่ทำสัญญา 25/02/2564
16 สัญญาจ้าง 16/2564 วันที่ทำสัญญา 25/02/2564
17 สัญญาจ้าง 17/2564 วันที่ทำสัญญา 15/03/2564
18 สัญญาจ้าง 18/2564 วันที่ทำสัญญา 22/04/2564
19 สัญญาจ้าง 19/2564 วันที่ทำสัญญา 23/04/2564
20 สัญญาจ้าง 20/2564 วันที่ทำสัญญา 18/05/2564
21 สัญญาจ้าง 21/2564 วันที่ทำสัญญา 18/05/2564
22 สัญญาจ้าง 22/2564 วันที่ทำสัญญา 18/05/2564
23 สัญญาจ้าง 23/2564 วันที่ทำสัญญา 21/05/2564
24 สัญญาจ้าง 24/2564 วันที่ทำสัญญา 25/05/2564
25 สัญญาจ้าง 25/2564 วันที่ทำสัญญา 25/05/2564
26 สัญญาจ้าง 26/2564 วันที่ทำสัญญา 25/05/2564
27 สัญญาจ้าง 27/2564 วันที่ทำสัญญา 4/6/2564
28 สัญญาจ้าง 28/2564 วันที่ทำสัญญา 4/6/2564
29 สัญญาจ้าง 29/2564 วันที่ทำสัญญา 14/6/2564
30 สัญญาจ้าง 30/2564 วันที่ทำสัญญา30/6/2564
31 สัญญาจ้าง 31/2564 วันที่ทำสัญญา12/7/2564
32 สัญญาจ้าง 32/2564 วันที่ทำสัญญา31/8/2564
33 สัญญาจ้าง 34/2564 วันที่ทำสัญญา20/9/2564
34 สัญญาจ้าง 35/2564 วันที่ทำสัญญา27/9/2564
35 สัญญาจ้าง 36/2564 วันที่ทำสัญญา28/9/2564
36 สัญญาจ้าง 37/2564 วันที่ทำสัญญา 29/9/2564
37 สัญญาจ้าง 33/2564 วันที่ทำสัญญา 9/9/2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: