วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 1 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 38 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลสันกำแพง2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: