วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ครั้งที่5ในระบบระบบบันทึกบัญชีของอปท(E lass)

  • 13 มกราคม 2564
  • อ่าน 40 ครั้ง

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ครั้งที่5ในระบบระบบบันทึกบัญชีของอปท(E lass)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: