วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 7

  • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 28 ครั้ง

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 7

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: