วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด

  • 22 เมษายน 2564
  • อ่าน 42 ครั้ง

“สามเหลี่ยมขับเคลื่อนวัคซีน” เป็นแนวทางการกระจายวัคซีนและฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 50 – 60 ของประชากร
.
สำหรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค 800,000 โดสนั้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ใน 22 จังหวัด แบ่งเป็น

- พื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค 6 จังหวัด 3.5 แสนโดส
- พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส
- พื้นที่ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส
- จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือจำนวน 1.6 แสนโดส
.
โดยเป็นการซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ในเดือน มิ.ย. นี้ เน้นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยจะกระจายวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดขนาดเล็ก 800 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ 1,000 โดส และจังหวัดใหญ่พิเศษ 1,200 โดส รวม อสม. จังหวัดละ 1,000 โดส
.
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลนำมาฉีดกับคนไทย เป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: