“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงครั้งแรก

  • 1 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 112 ครั้ง

ประกาศอำเภอสันกำแพง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงครั้งแรก ประกาศไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: