“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตราการทางกฏหมายการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

  • 22 พฤศจิกายน 2564
  • อ่าน 350 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตราการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตส์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไท้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก

ฉนั้น จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น "เขตควบคุมไฟป่า" และกำหนดมาตราการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ ดังนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: