“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมชมบรรยากาศ #ถนนคนเดินสันกำแพง

  • 17 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 283 ครั้ง

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมชมบรรยากาศ #ถนนคนเดินสันกำแพง ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลสันกำแพง นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง และคณะผู้บริหาร
ชม ช็อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องปั้น งานไม้ ของฝาก ผ้าเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงาน ในราคามิตรภาพ สัมผัสวิธีชีวิตและความหลากหลายของชาวล้านนา ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ ข่วงสันกำแพง-สถานีอนามัยตำบลสันกำแพง

#สันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตกรรม

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: