“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

ร่วมชมบรรยากาศถนนคนเดินสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตหรรม ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

  • 16 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 75 ครั้ง

ร่วมชมบรรยากาศถนนคนเดินสันกำแพง ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลสันกำแพง นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง และคณะผู้บริหาร ประจำวันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565
ชม ช็อปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องปั้น งานไม้ ของฝาก ผ้าเมือง อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงาน ในราคามิตรภาพ สัมผัสวิธีชีวิตและความหลากหลายของชาวล้านนา ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ ข่วงสันกำแพง-สถานีอนามัยตำบลสันกำแพง

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: