“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

สถานที่สำคัญในตำบล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชน "กองดี มีศิลป์"

  • 20 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 176 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชน
"กองดี มีศิลป์"
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
บ้านคำซาว - ป่าเส้า (ซอย6) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานพบกับ ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา 10 ฐาน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น กาแฟทำมือ งาน Eco-print ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ

แล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: