“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ช่างประมาณการราคากรณีปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและใ...

อ่าน 15 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองต้นเปาและเทศบาลตำบลสันติสุข

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองต้นเปาและเทศบาลตำบลสันติสุข ในการรับโอนย้ายข้าราชการ นายธนกฤต ศรีมูล หัวหน้าฝ่ายบริห...

อ่าน 24 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ร่วมกิจกรรมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่5) ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.สันกำแพง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกำแพง ร่วมกิจกรรมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่5) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์...

อ่าน 44 ครั้ง