“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

  • 4 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 21 ครั้ง

อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
โดยว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: