“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางบริเวณถนนสาธารณะที่รวมพร ซอย7 และซอย8 หมู่ 9 บ้านสันใต้

  • 5 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 9 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายให้ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางบริเวณถนนสาธารณะที่รวมพร ซอย7 และซอย8 หมู่ 9 บ้านสันใต้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: