“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

  • 7 เมษายน 2566
  • อ่าน 775 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง (ขนขยะ) 1/2566 วันที่ทำสัญญา 3/10/2565
2 สัญญาจ้าง (ทำความสะอาด) 1/2566 วันที่ทำสัญญา 12/10/2565
3 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 2/2566 วันที่ทำสัญญา 31/10/2565
4 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 3/2566 วันที่ทำสัญญา 10/11/2565
5 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 4/2566 วันที่ทำสัญญา 10/11/2565
6 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 5/2566 วันที่ทำสัญญา 30/11/2565
7 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 6/2566 วันที่ทำสัญญา 30/11/2565
8 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 7/2566 วันที่ทำสัญญา 9/12/2565
9 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 8/2566 วันที่ทำสัญญา 19/12/2565
10 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 9/2566 วันที่ทำสัญญา 10/1/2566
11 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 10/2566 วันที่ทำสัญญา 10/1/2566
12 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 11/2566 วันที่ทำสัญญา 24/2/2566
13 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 12/2566 วันที่ทำสัญญา 24/2/2566
14 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 13/2566 วันที่ทำสัญญา 24/2/2566
15 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 14/2566 วันที่ทำสัญญา 24/2/2566
16 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 15/2566 วันที่ทำสัญญา8/3/2566
17 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 16/2566 วันที่ทำสัญญา8/3/2566
18 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 17/2566 วันที่ทำสัญญา8/3/2566
19 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 18/2566 วันที่ทำสัญญา8/3/2566
20 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 19/2566 วันที่ทำสัญญา 16/3/2566
21 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 20/2566 วันที่ทำสัญญา 17/3/2566
22 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 21/2566 วันที่ทำสัญญา 7/4/2566
23 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 22/2566 วันที่ทำสัญญา 28/4/2566
24 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 23/2566 วันที่ทำสัญญา 28/4/2566
25 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 24/2566 วันที่ทำสัญญา 18/5/2566
26 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 25/2566 วันที่ทำสัญญา 26/6/2566
27 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 26/2566 วันที่ทำสัญญา 4/7/2566
28 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 27/2566 วันที่ทำสัญญา 9/8/2566
29 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 28/2566 วันที่ทำสัญญา 9/8/256
30 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 29/2566 วันที่ทำสัญญา 17/8/256
31 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 30/2566 วันที่ทำสัญญา 17/8/256
32 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 31/2566 วันที่ทำสัญญา 30/8/2566
33 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 32/2566 วันที่ทำสัญญา 21/9/2566
34 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 34/2566 วันที่ทำสัญญา 21/9/2566
35 สัญญาจ้าง (ก่อสร้าง) 33/2566 วันที่ทำสัญญา 21/9/2566

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: