วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  • 30 ตุลาคม 2561
  • อ่าน 703 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2562 วันที่ทำสัญญา 31/10/2561
2 สัญญาจ้าง 2/2562 วันที่ทำสัญญา 31/10/2561
3 สัญญาจ้าง 3/2562 วันที่ทำสัญญา 30/11/2561
4 สัญญาจ้าง 4/2562 วันที่ทำสัญญา 4/1/2562
5 สัญญาจ้าง 5/2562 วันที่ทำสัญญา 4/1/2562
6 สัญญาจ้าง 6/2562 วันที่ทำสัญญา 15/2/2562
7 สัญญาจ้าง 7/2562 วันที่ทำสัญญา 22/2/2562
8 สัญญาจ้าง 8/2562 วันที่ทำสัญญา 25/2/2562
9 สัญญาจ้าง 9/2562 วันที่ทำสัญญา 22/3/2562
10 สัญญาจ้าง 10/2562 วันที่ทำสัญญา 22/3/2562
11 สัญญาจ้าง 11/2562 วันที่ทำสัญญา 10/4/2562
12 สัญญาจ้าง 12/2562 วันที่ทำสัญญา 22/4/2562
13 สัญญาจ้าง 13/2562 วันที่ทำสัญญา 22/4/2562
14 สัญญาจ้าง 14/2562 วันที่ทำสัญญา 23/4/2562
15 สัญญาจ้าง 15/2562 วันที่ทำสัญญา 23/4/2562
16 สัญญาจ้าง 16/2562 วันที่ทำสัญญา 26/4/2562
17 สัญญาจ้าง 17/2562 วันที่ทำสัญญา 26/4/2562
18 สัญญาจ้าง 18/2562 วันที่ทำสัญญา 8/5/2562
19 สัญญาจ้าง 19/2562 วันที่ทำสัญญา 8/5/2562
20 สัญญาจ้าง 20/2562 วันที่ทำสัญญา 7/6/2562
21 สัญญาจ้าง 21/2562 วันที่ทำสัญญา 7/6/2562
22 สัญญาจ้าง 22/2562 วันที่ทำสัญญา 7/6/2562
23 สัญญาจ้าง 23/2562 วันที่ทำสัญญา 28/6/2562
24 สัญญาจ้าง 24/2562 วันที่ทำสัญญา 28/6/2562
25 สัญญาจ้าง 25/2562 วันที่ทำสัญญา 9/7/2562
26 สัญญาจ้าง 26/2562 วันที่ทำสัญญา 10/7/2562
27 สัญญาจ้าง 27/2562 วันที่ทำสัญญา 12/7/2562
28 สัญญาจ้าง 28/2562 วันที่ทำสัญญา 2/8/2562
29 สัญญาจ้าง 29/2562 วันที่ทำสัญญา 2/8/2562
30 สัญญาจ้าง 30/2562 วันที่ทำสัญญา 20/8/2562
31 สัญญาจ้าง 31/2562 วันที่ทำสัญญา 20/8/2562
32 สัญญาจ้าง 32/2562 วันที่ทำสัญญา 20/8/2562
33 สัญญาจ้าง 33/2562 วันที่ทำสัญญา 28/2562
34 สัญญาจ้าง 34/2562 วันที่ทำสัญญา 28/8/2562
35 สัญญาจ้าง 35/2562 วันที่ทำสัญญา 4/9/2562
36 สัญญาจ้าง 36/2562 วันที่ทำสัญญา 4/9/2562
37 สัญญาจ้าง 37/2562 วันที่ทำสัญญา 4/9/2562
38 สัญญาจ้าง 38/2562 วันที่ทำสัญญา 5/9/2562
39 สัญญาจ้าง 39/2562 วันที่ทำสัญญา 5/9/2562
40 สัญญาจ้าง 40/2562 วันที่ทำสัญญา 5/9/2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: