วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • 24 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 375 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2563 วันที่ทำสัญญา 1/10/2562
2 สัญญาจ้าง 2/2563 วันที่ทำสัญญา 10/10/2562
3 สัญญาจ้าง 3/2563 วันที่ทำสัญญา 16/10/2562
4 สัญญาจ้าง 4/2563 วันที่ทำสัญญา 22/11/2562
5 สัญาจ้าง 5/2563 วันที่ทำสัญญา 26/11/2562
6 สัญาจ้าง 6/2563 วันที่ทำสัญญา 28/11/2562
7 สัญาจ้าง 7/2563 วันที่ทำสัญญา 28/11/2562
8 สัญญาจ้าง 8/2563 วันที่ทำสัญญา 3/12/2562
9 สัญญาจ้าง 9/2563 วันที่ทำสัญญา 13/01/2563
10 สัญญาจ้าง 10/2563 วันที่ทำสัญญา 28/01/2563
11 สัญญาจ้าง 11/2563 วันที่ทำสัญญา 28/01/2563
12 สัญญาจ้าง 12/2563 วันที่ทำสัญญา 04/02/2563
13 สัญญาจ้าง 13/2563 วันที่ทำสัญญา 20/02/2563
14 สัญญาจ้าง 14/2563 วันที่ทำสัญญา 10/03/2563
15 สัญญาจ้าง 15/2563 วันที่ทำสัญญา 10/03/2563
16 สัญญาจ้าง 16/2563 วันที่ทำสัญญา 10/03/2563
17 สัญญาจ้าง 17/2563 วันที่ทำสัญญา 12/03/2563
18 สัญญาจ้าง 18/2563 วันที่ทำสัญญา 13/03/2563
19 สัญญาจ้าง 19/2563 วันที่ทำสัญญา 16/03/2563
20 สัญญาจ้าง 20/2563 วันที่ทำสัญญา 16/03/2563
21 สัญญาจ้าง 21/2563 วันที่ทำสัญญา 17/03/2563
22 สัญญาจ้าง 22/2563 วันที่ทำสัญญา 27/03/2563
23 สัญญาจ้าง 23/2563 วันที่ทำสัญญา 10/04/2563
24 สัญญาจ้าง 24/2563 วันที่ทำสัญญา 5/6/2563
25 สัญญาจ้าง 25/2563 วันที่ทำสัญญา 5/6/2563
26 สัญญาจ้าง 26/2563 วันที่ทำสัญญา 22/6/2563
27 สัญญาจ้าง 27/2563 วันที่ทำสัญญา 3/7/2563
28 สัญญาจ้าง 28/2563 วันที่ทำสัญญา 14/7/2563
29 สัญญาจ้าง 29/2563 วันที่ทำสัญญา 15/7/2563
30 สัญญาจ้าง 30/2563 วันที่ทำสัญญา 09/09/2563
31 ญญาจ้าง 31/2563 วันที่ทำสัญญา 25/09/2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: