“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง

  • 28 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 30 ครั้ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง รายนามผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ดังนี้
• นางรุจาภา มั่งมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง
• นางฐิติพร ใฝ่มงคล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำชาว
นางสาวพรพรรณ เมืองมูล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: