“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

  • 30 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: