วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

อบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563

  • 13 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 104 ครั้ง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจำปี2563

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความตื่นตัว พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ตนเอง ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในงานต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสู่การพัฒนาท้องถิ่น มี
การปรับเปลี่ยนทั้งวีธีการทำงานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ได้เชิญ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ผอ.กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จาก สนง.ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายฯ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: