วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เรื่อง "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

  • 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 397 ครั้ง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง"ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕"ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรศไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบริการประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยมีหัวข้อการอบรมให้ความรู้เรื่อง "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาสุขภาพจาก ฝุ่นละอองชนาดเล็ก PM ๒.๕" ซึ่งได้เชิญวิทยากรบรรยาย
โดย...ผศ.นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุธ อาจารย์แพทย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับ กลุ่มผู้นำชุมชน อสม.และ กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: