วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

  • 3 กันยายน 2563
  • อ่าน 16 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: